خانه

کود هیدروپونیک گوجه فرنگی و صیفی جات
فلاورباکس هیدروپونیک محنا

کودهای هیدروپونیک

کود هیدروپونیک رویشی
کود هیدروپونیک میوه دهی

محنا هیدروپونیک اولین تولید کننده کودهای هیدروپونیک بصورت اختصاصی و تجاری در ایران

کودهای هیدروپونیک محنا به دو صورت جامد و مایع ارائه شده و شامل استوک A و B می باشد. کودهای جامد A و B می بایست بصورت جداگانه در مقدار مناسب و مساوی آب مقطر یا آب تصفیه (1 یا 2 لیتر) ریخته شده تا بطور کامل حل شود و استوک های غلیظ بدست آید. در مورد کودهای مایع نیازی به این کار نبوده و آماده رقیق سازی می باشند. این محصولات در وزن ها و اندازه های مختلف قابل سفارش می باشد. شما می توانید برای مرحله رویشی از کودهای اختصاصی که برای محصولات خاص فرموله شده و یا از کود هیدروپونیک رویشی عمومی (6-3-9) استفاده نمایید. برای مرحله زایشی از کود هیدروپونیک گلدهی (6-12-3) یا کود هیدروپونیک میوه دهی (4-15-2) که برای عموم محصولات فرموله شده استفاده نمایید. دستور استفاده بر روی برچسب بطری کود نوشته شده است. بهتر است از ای سی متر و پی اچ متر برای تنظیم دائمی این دو فاکتور استفاده شود. برای تهیه محلول آماده مصرف بطور تقریبی می بایست از هر یک از استوک های غلیظ (A , B) با کد L100 (بطری های یک لیتری) بمیزان 10 سی سی و با کد L1000 (گالن های دو لیتری) بمیزان 2 سی سی در یک لیتر آب حل شود. 

کود هیدروپونیک گوجه فرنگی و صیفی جات
کود هیدروپونیک کاهو

سیستم های هیدروپونیک

محنا هیدروپونیک اولین تولید کننده سیستم های هیدروپونیک هوشمند در ایران

سیستم های هیدروپونیک محنا شامل انواع فلاورباکس، سیستم های کشت طبقاتی و عمودی می باشد. این سیستم ها بصورت خودکار بوده و برای پرورش انواع گیاهان قابل استفاده است. فلاورباکس ها بر مبنای سیستم هیدروکالچر بوده و ریشه گیاهان در محلول غذایی شناور می باشد. در سیستمهای کشت عمودی محلول غذایی پمپاژ شده و طبقات را بترتیب از بالا به پایین آبیاری می کند. مدل با طبقات شیب دار برای استفاده بعنوان دیوار سبز یا گرین وال نیز کاربرد دارد و می تواند بر روی دیوار نصب شده یا روی زمین قرار گیرد. این محصول با ابعاد (ارتفاع) 1 و 2 متر مربع ارائه می گردد. مدل طبقاتی بصورت 2 تا 4 طبقه ارائه شده که فاصله طبقات 30 سانتی متر بوده و دارای لامپ و چرخ جهت سهولت در جابجایی می باشد. 

سیستم کشت عمودی
سیستم کشت طبقاتی هیدروپونیک
فلاورباکس هیدروپونیک محنا